Milí kamoši a priaznivci Pátrača Tina,

2 – 3% z daní nám pomôžu

Je iba na vás, komu sa rozhodnete darovať svoje % z daní. Budeme však vďační, ak ich darujete práve nám.

Radi by sme aj naďalej pokračovali v činnosti občianskeho združenia Pátrač Tino, prinášali nové zážitky pomocnou pátračských brožúrok, usporadúvali odborné semináre, Pátrač Tino párty a iné prospešné aktivity pre vás.

Ako darovať 2-3% z dane?

 • AK STE ZAMESTNANEC A DAŇOVÉ PRIZNANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ, najneskôr do 15. februára 2022 bolo potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Potom je potrebné vyplniť tlačivo na poukázanie 2% z dane –  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Vyhlásenie vyplňte nasledovne*:

 1. Vyplňte svoje osobné údaje
 2. Vyplňte údaje o zaplatenej dani a dátum zaplatenia dane (oba údaje nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktorú dostanete od zamestnávateľa):
  1. riadok 12 = uveďte sumu z riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane
  2. riadok 14 – uveďte dátum z riadku 26 Potvrdenia o zaplatení dane
 3. Vypočítajte sumu, ktorú nám môžete poukázať (riadok 13):
  1. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €
  2. 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín (aj pre viac organizácií) a predložíte Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. (Viď. nižšie).Vo Vyhlásení zároveň nezabudnite zaškrtnúť pole „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“.
 4. Ak chcete, aby sme vedeli, že peniaze sú od vás, zaškrtnite aj súhlas so zaslaním údajov (bez tohto súhlasu nedostaneme od daňového úradu informáciu kto peniaze posiela).
 5. Vyplňte dátum a vyhlásenie podpíšte.

*Ak máte záujem, radi s vami Vyhlásenie vypíšeme v Kaviarni Biely kocúr na Žatevnej 2 v Bratislave-Dúbravke.

Oba dokumenty Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) spolu s Vyhlásením je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2022. Ak ste poukázali 3% z dane, posielate okrem Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Môžeme to urobiť za Vás, stačí nám obe potvrdenia doniesť do Kaviarne Biely kocúr (Žatevná 2, Bratislava – Dúbravka).

 AK SI ROBÍTE DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/A, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2022. Údaje o organizácii, ktorej chcete darovať svoje % a výšku sumy, ktorú chcete darovať, uvediete priamo v daňovom priznaní. Môžete nám darovať:

 1. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €
 2. 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín (aj pre viac organizácií) a predložíte Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Viď. nižšie v liste ( Ako získam potvrdenie k 3% z dane?). Toto potvrdenie musíte priložiť k daňovému priznaniu.
 • AK STE FIRMA / PRÁVNICKÁ OSOBA, môžete nám poukázať:
 1. 1% z vašej zaplatenej dane, minimálne 8 €
 2. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 8 €, ak ste v roku 2021 DAROVALI minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Údaje pre poukázanie % z daní:

IČO:    42416655             (zarovnané sprava, t.j. prvé 4 polia zostanú prázdne)

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno alebo názov: Pátrač Tino

Ulica: Cabanova

Súpisné / orientačné číslo: 3240/13A

PSČ: 84102

Obec: Bratislava

 

Ako získam potvrdenie k 3% z dane?

Ak ste pomáhali v roku 2021 ako dobrovoľník pre OZ Pátrač Tino, vystavíme vám potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Zavolajte nám 0908 943 033 alebo napíšte na info@patractino.sk.

Potvrdenia môžete mať aj viaceré, ak ste pracovali vo viacerých organizáciách. Potom sa dokladajú všetky.

Ďakujeme!

Váš Pátrač Tino