kontakt

Kontaktné údaje :

Pátrač Tino, občianske združenie
Cabanova 13/A
841 02 Bratislava – Dúbravka

Dana Poliačiková : +421 908 943 033
Kristína Lipovská : +421 903 743 751

Fakturačné údaje :

IČO : 42416655
DIČ : 2120039141
Registračné číslo : VVS/1-900/90-45465
IBAN : SK18 8330 0000 0021 0074 9624
Peňažný ústav : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

 

objednávky:

Skupinové objednávky : 

Individuálne objednávky :

Jednotlivé brožúrky si môžete zakúpiť a odmeny vyzdvihnúť na týchto miestach v Bratislave :

TIK DNV
Kaviareň Keška
Pokladňa SNM – Prírodovedné múzeum