kontakt

Kontaktné údaje:

Pátrač Tino, občianske združenie
Cabanova 13/A
841 02 Bratislava – Dúbravka

Dana Poliačková : +421 908 943 033
Kristína Lipovská : +421 903 743 751

Email : info@patractino.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 42416655
DIČ: 2120039141
Registračné číslo: VVS/1-900/90-45465
IBAN: SK18 8330 0000 0021 0074 9624
Peňažný ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

 

Logo na stiahnutie ( jpgsvg, pdf,  )

Tino motív ( jpg, png, pdf )

Objednávky:

Skupinové objednávky pre pre školy/organizácie:

Individuálny záujem:

Jednotlivé brožúrky si môžete zakúpiť a odmeny vyzdvihnúť na týchto miestach v Bratislave:

TIK DNV
Kaviareň Biely Kocúr
Pokladňa v Prírodovednom múzeu
TIK Klobučnícka 2 
TIK SENEC