Nesmierne sa tešíme a ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy za poskytnutie dotácie vo výške 1500 eur na prípravu novej brožúrky „Pátrač Tino spoznáva Korunovačnú cestu“, ktorú predstavíme na jar 2023.