Múzeum mesta Bratislavy a Pátrač Tino vyhlásili obrázkovú súťaž na tému „V tej veži straší…“, ktorá trvala od 23.09.2019 do 15.8.2020. Do súťaže bolo prihlásených 140 detských prác a slávnostné vyhodnotenie bude v piatok 2.10.2020 od 15:00 hod počas Pátrač Tino párty na nádvorí Apponyiho paláca (Radničná 1).

Všetky detské obrázky budú vystavené od 1.10.2020 do 25.10.2020 v nádherných priestoroch Apponyiho paláca (utorok – piatok od 10:00 do 17:00 a sobota-nedeľa od 11:00 do 18:00). Výstava je určená pre širokú verejnosť  a štandardné vstupné do týchto priestorov zahŕňa prehliadku Múzea historických interiérov a Múzea vinohradníctva. Pre všetkých výhercov sú pripravené v pokladni vstupenky zdarma.