Máme novinku!
Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za grantovú podporu na novú brožúrku „Pátrač Tino spoznáva Múzeum mesta Bratislavy“.
Kto už s nami pátral a držal v ruke niektorú z brožúrok vie, že budeme pátrať na ôsmich miestach.
Ktoré sú to?
  • Múzeum dejín mesta
  • Múzeum historických interiérov
  • Múzeum vinohradníctva
  • Múzeum zbraní
  • Múzeum farmácie
  • Múzeum hodín
  • Múzeum Arthura Fleischmanna
  • Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Ako teda môžeme spoznávať Múzeum mesta Bratislavy a súčasne objavovať až 8 nesmierne zaujímavých lokalít? Nechajte sa prekvapiť!
A pridali sme aj ďalšie tipy a zaujímavosti, na ktoré Pátrač Tino natrafil.